Czynności notarialne - Odrzucenie lub przyjęcie spadku

Do odrzucenia lub przyjęcia spadku, należy dostarczyć:

  • dane osobowe stron (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (jeżeli odpis skrócony aktu zgonu konkretnej osoby został już przedłożony notariuszowi, nie ma potrzeby przedkładana kolejnych odpisów),
  • dane pozostałych spadkobierców ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania,
  • informacje o osobach, które już przyjęły/odrzuciły spadek.