Czynności notarialne - Małżeńskie umowy majątkowe

RODZAJE UMÓW:

  • przedmałżeńskie (tzw. intercyza),
  • wyłączenie wspólności ustawowej (umowa majątkowa małżeńska o ustanowienie rozdzielności majątkowej),
  • ograniczenie wspólności ustawowej,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków,
  • rozszerzenie wspólności ustawowej.

Przed dokonaniem czynności notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

  • dane małżonków, to jest (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
  • określenie dotychczasowego ustroju majątkowego obowiązującego małżonków,
  • w przypadku chęci ograniczenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego,
  • w przypadku chęci rozszerzenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego,
  • w przypadku chęci zawarcia umowy przedmałżeńskiej – określenie planowanego terminu zawarcia związku małżeńskiego.

Dokumenty wymagane, do zawarcia umowy majątkowej: odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy umowy przedmałżeńskiej).