Kilka Słów o Nas

Kancelaria zlokalizowana jest w centrum Rzeszowa przy ul. Hetmańskiej nr 13.

Klienci mogą skorzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Istnieje zatem możliwość wykonania przelewów internetowych, podpisów elektronicznych oraz skorzystania z innych usług internetowych, które są Państwu potrzebne w trakcie wizyty u notariusza.

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kancelaria współpracuje z tłumaczami języków obcych.